Code of Ethics

Code of Ethics
De groei van Lyreco heeft zich steeds ontwikkeld rond zijn 4 kernwaarden:
 

Passion, Excellence, Respect & Agility


Deze waarden blijven de basis waarop we onze toekomst verder willen op bouwen en het is belangrijk dat elke Lyreco medewerker en elke leverancier begrijpt op welke manier wij zaken willen doen en hoe we succesvol willen zijn. Lyreco heeft deze ethische principes in twee officiële documenten gegoten en we willen dat deze basisprincipes doorheen het hele bedrijf gehanteerd worden.
 

Code of Ethics

Ethische principes zijn de verantwoordelijkheid van elke medewerker in de onderneming. Ze moeten deze regels tijdens hun dagelijkse activiteiten en contacten met derden naleven en toepassen. Lyreco verwacht dat elke medewerker de principes zoals opgenomen in de “Ethische Code van Lyreco” kent en ze toepast. Lyreco zal nooit illegale of onethische praktijken in de onderneming toestaan.
 

Code of Ethics leveranciers

De ethische code voor leveranciers van Lyreco voorziet een basis voor Lyreco en zijn leveranciers om relaties gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen, respect voor de rechten van het individu, naleving van de wet en duurzame bedrijfsvoering op te bouwen en te onderhouden.