Eco Future strategie

Group Key Figures

Ons duurzaam credo met respect voor mens en milieu


Ook al staat duurzaamheid bij de meeste bedrijven hoog op de agenda, nemen we bij Lyreco onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet vanzelfsprekend. Onze zogenaamde Eco Future strategie belichaamt onze concrete aanpak die ons in staat moet stellen onze activiteiten duurzaam te handhaven. De leefbaarheid op onze planeet is iets wat ons allen aanbelangt, zonder enige uitzondering. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is voor Lyreco dan ook een cruciaal fundament waarop we onze relaties stoelen.

Binnen ons segment hebben we de ambitie om dé referentie te zijn voor duurzame werkplekoplossingen. Om dit te bewerkstelligen wordt duurzaamheid op elk niveau binnen Lyreco in acht genomen als beslissingsparameter. Concreet gaan we steeds proactief op zoek naar duurzame (alternatieven voor) producten of diensten. Deze worden op hun beurt prominent naar voren geschoven bij alle onze klanten via de verschillende kanalen. We betrekken hierbij actief onze stakeholders. De krijtlijnen voor onze Eco Future strategie werden in 2012 uitgetekend.
 Deze duurzaamheidsstrategie vormt de ecologische rode draad doorheen al onze activiteiten en steunt op drie principes: